Zobrazit články z rubriky:  Příběhy a zamyšleníCo se děje v DomověTříkrálové sbírkyPostní almužnyDny otevřených dveříMimořádné událostiNácvikové pobyty v Holanech Jiné článkyNapsali o násCo se děje v Chráněném bydleníCo se děje v podporovaném bydleníCo se děje v terapeutické dílně

Poděkování za návštěvu Tří králů

Dovoluji si otisknout poděkování, od vedoucí pečovatelské služby z Kamenického Šenova, které bylo původně zasláno ředitelce Základní školy v Kamenickém Šenově, korespondující s jedním z poslání Tříkrálové sbírky, jímž je návrat k téměř zapomenuté tradici.

Tomáš Rozvoral

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Jako již v předchozích deseti letech, tak i letos se Oblastní charita Česká Kamenice zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

SOUTĚŽ PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY

Oblastní charita Česká Kamenice vyhlašuje soutěž pro koledníky, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky 2012 v těchto městech a obcích:

Česká Kamenice, Kamenický Šenov, Kytlice, Kunratice, Janská, Chřibská, Zahrádky a Holany.

Návštěva v Dětském domově

Návštěva v Dětském domově

Ve čtvrtek 12. ledna jsme se na pozvání vypravili do Dětského domova v České Kamenici. Děti prý příliš nečtou, tak nám byla nabídnuta spousta knih pro naše více čtivé uživatele.

Rozpečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2012

Rozpečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2012

V pondělí 9. 1. 2012 byly rozpečetěny tříkrálové pokladničky na příslušných úřadech v Holanech a v Zahrádkách a následující den v České Kamenici.

Rozpečeťování tříkrálových pokladniček již zítra

Rozpečeťování tříkrálových pokladniček již zítra

Ve středu 11.1.2012 v 9:00 hodin proběhne na Diecézní charitě (DCH) Litoměřice (Dómské náměstí 10) rozpečeťování většiny tříkrálových pokladniček.

Tři králové koledovali na litoměřickém náměstí

Tři králové koledovali na litoměřickém náměstí

V pátek 6.1.2012 v odpoledních hodinách koledovali tři králové na litoměřickém náměstí. O hudební doprovod se postarali žáci Základní umělecké školy Litoměřice se svým učitelem.

Šestý den Tříkrálové sbírky 2012

Šestý den Tříkrálové sbírky 2012

Předposlední den, kdy se vydaly skupinky Tří králů z naší Oblastní charity do ulic se svým poselstvím a snahou vybrat finanční dary na pomoc potřebným lidem v nouzi.

Pátý den Tříkrálové sbírky 2012

Pátý den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes je 6. ledna, den který připadá na svátek Tří králů, proto skupinky našich koledníků vyrazily do ulic vzdálenějších měst, městysů a obcí, aby šířily své poslání.

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den navštívili Tři králové v České Kamenici Domov s pečovatelskou službou a Sládkovu ulici. Dále zavítaly skupinky koledníků do přilehlých obcí: Mlýny, Prácheň, Líska a vzdálenějšího Jestřebí, které spadá do působnosti naší Oblastní charity.