Zobrazit články z rubriky:  Příběhy a zamyšleníCo se děje v DomověTříkrálové sbírkyPostní almužnyDny otevřených dveříMimořádné událostiNácvikové pobyty v Holanech Jiné článkyNapsali o násCo se děje v Chráněném bydleníCo se děje v podporovaném bydleníCo se děje v terapeutické dílně

První den Tříkrálové sbírky 2012

První den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes vyrazilo do ulic města Česká Kamenice celkem 7 skupinek Tří králů v doprovodu zaměstnanců naší Charity, kteří zvěstovali lidem příchod nového roku a přinášeli s sebou poselství: „Bůh žehnej tomuto domu“, které předávali zapsáním zkratky nade dveře jejich obydlí svěcenou křídou: +K +M +B 2012.

Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012

Rok se sešel s rokem a naše Charita se již pojedenácté zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Žehnání koledníkům

Žehnání koledníkům

Dnes dopoledne požehnal otec biskup Mons. Jan Baxant koledníkům Tříkrálové sbírky 2012 v litoměřickém kostele VŠECH SVATÝCH.

 

Máme čuníky

Máme čuníky

V druhé polovině měsíce listopadu přibyli do našeho Domu noví zvířecí obyvatelé, kterými jsou dvě křížené prasečí slečny. Jedna je celá černá, té říkáme Zuzanka a druhá je krásně strakatá, na kterou voláme Holka. Jsou to vskutku roztomilá stvoření, která během několika dní nenechala na dvorku kámen na kameni a proměnila jej v oranici.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku už jsou v plném proudu

Přípravy na Tříkrálovou sbírku už jsou v plném proudu

Oblastní charita Rumburk se již připravuje na Tříkrálovou sbírku 2012. V prosinci probíhají setkání dobrovolníků, které v lednu budete moci potkat v ulicích nebo vám zazvoní u dveří jako Tři králové. Současně asistenti Tříkrálové sbírky zapečeťují ve spolupráci s městskými úřady pokladničky.

Návštěva vernisáže "Výstava betlémů"

Návštěva vernisáže "Výstava betlémů"

Dnes byla v Městské galerii Česká Kamenice zahájena „Výstava betlémů“, na jejíž vernisáž jsme se vydali společně s uživateli, kteří o tuto akci projevili zájem. Velkou motivací pro ně byla skutečnost, že se jedná o výstavu prodejní a jsou zde vystaveny i díla, na jejichž výrobě se někteří sami přímo podíleli.

Mikulášská návštěva

Mikulášská návštěva

Rok se sešel s rokem a 5. prosince odpoledne k nám do Domu opět zavítal na návštěvu sv. Mikuláš v doprovodu anděla a nezbedného čerta, který dorazil pln očekávání, že si s sebou odvede nějakou dušičku. Od samého začátku pouštěl na všechny strany to své „budliky, budliky“, mručení a vrčení, ale ruka sv. Mikuláše byla pádnější a činy lidí čistější nežli čertovy myšlenky.

Oblastní charita Česká Kamenice v projektu KOUTEX

 

Naše charita se zapojila do projektu KOUTEX, jež je iniciován firmou KOUTECKÝ s. r. o. se sídlem v Duchcově. Hlavními cíli projektu jsou „CHRÁNIT NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ a „POMÁHAT POTŘEBNÝM“. Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a spočívá v tom, že jsou u obchodních domů PENNY MARKET umístěny sběrné kontejnery na textil a spárovanou obuv.

Den otevřených dveří 2011

Den otevřených dveří 2011

Dnes na našem Domě proběhl den otevřených dveří, který se konal u příležitosti Dne Charity, jež připadá na svátek sv. Vincence z Pauly, který se váže k datu 27. září.

Charita oslavila dvacáté narozeniny

Charita oslavila dvacáté narozeniny

Charita v litoměřické diecézi oslavila své dvacáté narozeniny.