Návštěva muzea

V děčínském muzeu jsme shlédli výstavu "Za obzorem". Tak byla nazvána sbírka více než 300 miniatur rozhleden, věží a majáků, sběratele a modeláře p. Tomáše Hobzíka. Opodstatněné prodloužení této výstavy je nezpochybnitelné, protože je opravdu vyjimečná. Každý našel nejméně jeden exponát, který viděl v reálu. Následovala sbírka ptactva s možností poslechu zpěvu. Výstava archeologických výzkumů na Mariánské louce z 80. let byla nazvána "Město na louce". A v 1.patře nás čekal vývoj lodní dopravy na Labi, kterou nám o své vlastní zážitky doplnil p. Wilibald, který se v budově Muzea vyučil. Bylo by krásné si zapamatovat alespoň jednu desetinu těchto přínosných informací.

Vesna Henkeová