Pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění

Registrovaná sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 9215872

Cílem programu je poskytnout klientům psychosociální podporu, umožnit klientovi zlepšit své praktické dovednosti a schopnosti. Tím omezit možnost sociálního vyloučení a pomoci lidem po výkonu trestu začlenit se zpět do společnosti a plnohodnotného života.

S klientem se začíná pracovat již ve výkonu trestu, spolupráce pokračuje po propuštění z výkonu trestu a je zaměřena na prevenci recidivy kriminálního chování

Služba je určena lidem - ve věku nad 18 let, motivovaným k životu v rámci společenských pravidel a zákonů

Působíme ve věznicích – Bělušice, Všehrdy, Stráž pod Ralskem, VV Liberec, VV Teplice, VV Litoměřice, Valdice, Ostrov nad Ohří, Jiřice, Rýnovice.

Realizační tým je multidisciplinární a disponuje zkušenostmi z práce s klienty ve výkonu trestu a rovněž z práce s klienty v léčbě závislostního chování, včetně duálních diagnoz.

Do programu jsou zapojeni rovněž kaplani působící ve věznicích, kteří jsou nápomocni při kontaktování potencionálních klientů na základě osobní znalosti jednotlivých osob ve výkonu trestu.   

Kontakt na pracovníky

Mgr. Kamila Kubelková Rychlá, tel: +420 728 259 659,

@: kamila.kubelkova@gmail.com