Zpívající fontána

V neděli 4.6.2017 se uskutečnila charitativní a kulturní akce "Zpívající fontána" pořádaná ve spolupráci s  Věznicí Všehrdy a naší charitou. Odsouzení z věznic Všehrdy, Stráž pod Ralskem, Liberec a Nové Sedlo darovali výrobky, které tvoří v rámci volného času ve věznicích do prodeje veřejné sbírky pro Komunitní dům Sv. Dismase. Během dopoledne vystoupili odsouzení ze Všehrd a Rýnovic se svými hudebními bloky, poté taneční vystoupení z Bělušic a nakonec profesionální skupina z Chomutova, hrající a tančící Západoafrickou hudbu. Během celého dopoledne přicházela široká veřejnost, bavila se, tleskala a diskutovala i s našimi dvěma kolegy, kteří na podiu odpovídali na otázky jak se dostali do Komunitního domova Sv. Dismase, jak se jim tam žije a co už dokázali. 
Fontána pěkně zpívala, vítr fučel a začalo i pršet, ale nikomu z návštěvníků to nesebralo úsměv na rtech a přání, aby se setkání stalo tradicí.
Velký dík patří sponzorům akce ( Balírny UNIMA s.r.o., Celio a.s., Vajgl a syn spol. s.r.o.) díky kterým bylo postaveno a kvalitně ozvučeno podium. 
Hlavním organizátorem akce byl pan ředitel věznice Všehrdy, plukovník Mgr. Pavel Vágner. I jemu děkujeme za příjemné doprovázení a jeho kolegyním za velmi pozorný servis.

šk