Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.

Adrenalinový výlet na Dolský mlýn

Adrenalinový výlet na Dolský mlýn

Středa 10. července 2013 byla pro nás, turistické nadšence, dnem adrenalinového vzrušení. Po obědě se naše skupinka odvážlivců z řad uživatelů Domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení a zaměstnanců vydala za dobrodružstvím. 

Poděkování CPI BYTY a.s.

Komerce a charita, můžou jít ruku v ruce?

Aneb poděkování CPI BYTY a.s. 

 

 

 

 

 

 

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Fara v Holanech slouží již déle než rok jako místo, kam si naši uživatelé jezdí nejen odpočinout od stísněných prostor našeho malého Domova se zvláštním režimem, ale také nasbírat nové zkušenosti, ověřit si své dovednosti a naučit se spolupracovat ve skupině. Pro letošek jsme se postupně odvážili snižovat míru podpory od 24h přítomnosti dvou pracovníků až po každodenní krátkou návštěvu jednoho pracovníka.

Den charity na zámku v Benešově nad Ploučnicí

Den charity na zámku v Benešově nad Ploučnicí

Dne 27. září u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charity, jsme se po dohodě se všemi obyvateli, rozhodli oslavit tento den vlastním kulturním obohacením a navštívit s uživateli služby nedalekou historickou památku. K tomuto datu pořádají charitní organizace nejrůznější akce pro veřejnost včetně dne otevřených dveří.

Letní výšlapy za přírodou a za kondicí

Letní výšlapy za přírodou a za kondicí

Letošního léto nabídlo mnoho příležitostí jak znovu nalézt jistotu v nohách, jak objevovat krásy naší přírody, a jak odhodit pár nadbytečných kil. Okolí České Kamenice je přímo poseté zajímavými místy a zdejší krajina je známá svou mnohotvárností. Vždyť právě zde nedaleko našeho zařízení se stýkají území tří Chráněných krajinných oblastí. V loňském roce jsme stihli obejít jen zlomek tohoto bohatství, a tak na nás letos čekaly další výzvy.

Rozšiřování Chráněného bydlení  v České Kamenici

Rozšiřování Chráněného bydlení  v České Kamenici

Od 16. 7. 2012 jsme dále rozšířili službu Chráněné bydlení v České Kamenici o 3 byty: 2+1, 1+1 a garsonieru. Od počátku roku, kdy služba začala být poskytována již počet uživatelů stoupl na 10. Všichni jsou bývalými obyvateli Domova se zvláštním režimem, kteří takto získali možnost vrátit se do přirozenějšího prostředí a mít svou vlastní domácnost. Úspěšně obstát v této nové výzvě jim pomáhají dva pracovníci Oblastní charity.

Zabydlování pana Mirka

     Jedním z prvních klientů využívajících službu Oblastní charity v Č. Kamenici – chráněné bydlení je pan Mirek. Bydlí spolu s dalším klientem v bytě 1+1 v panelovém domě. Zpočátku se mu do samostatného bydlení mimo charitu příliš nechtělo, po prohlídce bytu však změnil názor.