Zabydlování pana Mirka

     Jedním z prvních klientů využívajících službu Oblastní charity v Č. Kamenici – chráněné bydlení je pan Mirek. Bydlí spolu s dalším klientem v bytě 1+1 v panelovém domě. Zpočátku se mu do samostatného bydlení mimo charitu příliš nechtělo, po prohlídce bytu však změnil názor.

Zvítězila vidina větší svobody a pohodlí. Nejdříve se snažil využít výhod samostatného bydlení a služeb poskytovaných charitou klientům žijícím v Domově se zvláštním režimem. To však z principu služby samozřejmě nebylo umožněno, a tak si začal postupem času uvědomovat, že každá mince má dvě strany. V tomto případě je větší míra svobody, soukromí a pohodlí vyvážena větší osobní aktivitou, zodpovědnosti a samostatnosti v řešení každodenních záležitostí.

    V překonávání překážek a nástrah každodenního života pomáhá klientům tohoto programu sociální pracovník charity. V případě pana Mirka je třeba naučit se správně hospodařit s jeho poměrně skrovnými finančními prostředky, dále potom dosáhnout samostatnosti v péči o své zdraví. Pan Mirek je poměrně nemocný člověk a v návštěvách u lékařů, obstarávání a dávkování velkého množství různých léků se neorientoval. Ve spolupráci se sociálním pracovníkem do této problematiky postupně proniká.

    Ze svého předchozího pobytu v charitě byl pan Mirek navyklý na užívání připravených léků, doprovody k lékařům…a v novém bydlišti si (zatím pod dohledem) připravuje léky do týdenního zásobníku sám, učí se také vést si evidenci o zásobě jednotlivých léků a připravovat si soupis docházejících léků k návštěvě lékařů.

    Mimo tyto starosti prochází pan Mirek řadou dalších součástí života, např. nejdříve si vařil sám, později si začal objednávat jídlo ve stravovně a v současnosti si donáší jídlo z jiné jídelny, kde mají jídlo dobré a levnější než v předešlém případě. Také pral prádlo v automatické pračce, žehlil a v bytě uklízí (jeho spolubydlící říká, že až příliš). Snaží se chodit na procházky v každém počasí, chodí do knihovny. V domácnosti se snaží šetřit vodou i energiemi ( i rádio si pouští potichu, aby prý ušetřil), v rámci svých finančních možností se snaží vybavit byt potřebnými věcmi – zakoupil pánev, koš, prodlužovaní kabel…

    Pan Mirek je v programu chráněného bydlení teprve krátce, pokroky jsou ale vidět každý den.