Velikonoce-kapitola druhá

Zase po roce jsme se sešli na souřadnicích 50°35'15.917"N, 14°22'20.824"E, což je na úpatí hory Kalvarie - Ostré u Úštěka, abychom po stopách utrpení Ježíše Krista vyšli na barokní křížovou cestu, která lemuje příkrou stezku vzhůru. Letos nás nedoprovázel otec biskup Jan Baxant, ale generální vikář Mgr. Martin Davídek. Pan biskup po náhlé srdeční příhodě leží v nemocnici a tak i tato pobožnost byla hodně za něj a jeho uzdravení. 
Každé zastavení křížové cesty doprovodil někdo z místních věřících - dospělí i děti a kříž střídavě drželi skauti z Litoměřic. Modlili jsme se zejména za trpící, uprchlíky, strádající a jinak potřebné lidi po celém světě. 
Slunce se občas schovalo do mraků a nahoře pořádně foukalo. Podle fotek z minulých let ale účastníci zažili snad všechny druhy počasí od sněhu až po vedro. Milé bylo, že letošní účast rodin a věřicích byla asi opravdu rekordní a počet poutníků rok od roku stoupá. Na konci křížové cesty jsme si společně s křešickým panem farářem a jeho farností zazpívali všechny sloky písně Slovem srdcem tebe ctíme. Přejeme všem požehnané Velikonoce a jsme rádi, že jsme do velikonočního tridia mohli vstoupit po stezce na vrch Kalvarie. 

Ondra M.