POSLÁNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Poskytovat podporu v procesu sociálního začleňování osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. Doprovázením v každodennosti pomáháme těmto osobám žít samostatně v chráněném bydlení v běžných bytech s určitou mírou podpory.

Způsob dosahování našeho poslání:

Uživatelům poskytujeme podporu ve zvládání každodenních životních situací. Tuto podporu jim podle jejich potřeb zajišťuje pracovník v sociálních službách a sociální pracovník
Míra podpory je u jednotlivých uživatelů různá a odvíjí se od specifických potřeb konkrétního uživatele
Při poskytování služby dbáme na to, abychom u každého uživatele rozvíjeli sociální schopnosti a dovednosti, které směřují k jeho začleňování do běžného života ve společnosti
Při naší práci doprovázíme uživatele v každodennosti, spolupráci budujeme na individuálním přístupu a vzájemné důvěře
Metodami naší práce je zejména rozhovor, doprovázení v každodennosti, nácviky, poradenství a kontrola

CÍLE SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Uživatel služby  začleněný do běžného a samostatného způsobu života
Uživatel služby schopný naplňovat svá práva
Soběstačný uživatel služby, odpovědný za své chování
Uživatel služby schopný žít každodenností (péče o svou osobu, domácnost, hledání pracovních možností, apod.)
Uživatel služby žijící v důstojných podmínkách

CÍLOVÁ SKUPINA A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Uživatelé pobytové sociální služby chráněné bydlení, poskytované OCH Česká Kamenice, jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tyto osoby prokazují schopnost žít v chráněném bydlení v běžných bytech s určitou mírou podpory. Chráněné byty nejsou bezbariérové.

Věková kategorie uživatelů:

mladí dospělí  (18-26 let)
dospělí            (27-64 let)
mladší senioři  (65-80 let)
starší senioři    (nad 80 let)

Důvody nepřijetí zájemce o službu:

Zájemce nenáleží do cílové skupiny
Zájemce vyžaduje služby, které neposkytujeme
Naplněná kapacita služby

ZÁLADNÍ PRINCIPY A ZÁSADY SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Principy na jejichž základě je poskytována služba
Vytváření a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu ve společnosti a jsou považovány za morální a běžné

Podpora samostatnosti, práva na přiměřené riziko a odpovědnosti za svůj život
Podpora při využívání vlastních schopností uživatelů
Podpora při řešení každodenních situacích
Služba je pro uživatele zpoplatněna a je nevýdělečná
Individuální přístup (naše služby poskytujeme tak, aby vycházely z možností, potřeb a jedinečnosti každého uživatele)
Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služby – bezalkoholové a bezdrogové
Klademe důraz na profesionalitu pracovníků poskytující službuPři práci s uživateli klademe důraz a respektujeme zejména
Důstojnost (naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého uživatele)
Dodržování lidských práv a svobod
Soukromí (při poskytování služby dbáme na respektování soukromí našich uživatelů)
Dobrovolnost (uživatel vstupuje do služby dobrovolně a může se kdykoliv rozhodnout ze služby odejít)
Právo na přiměřené riziko