Zobrazit články z rubriky:  Příběhy a zamyšleníCo se děje v DomověTříkrálové sbírkyPostní almužnyDny otevřených dveříMimořádné událostiNácvikové pobyty v Holanech Jiné článkyNapsali o násCo se děje v Chráněném bydleníCo se děje v podporovaném bydleníCo se děje v terapeutické dílně

Odměnění koledníci

Tříkrálová sbírka 2010 - Odměnění koledníci

Tříkrálové nadělení

Letos bylo opět mnoho dobrých lidí, kteří obdarovali Tři Krále.

10 let Charity v České Kamenici

Oblastní charita Česká Kamenice oslavila deset let od svého založení.

Tříkrálová sbírka 2010

V neděli při mši svaté 3.1.2010 byli malí koledníci požehnáni naším milým děkanem Karlem Jordánem Červeným a do kasičky zapečetěné na MěÚ ochotnou paní Dolečkovou, vykoledovali první koledu.

Povodeň v Oblastní charitě Česká Kamenice

I nás v charitě postihla vlna záplav, která se velmi prudce a nečekaně přehnala Českou Kamenicí.

Fotbalový turnaj

Dne 26.6.2009 se konal v Praze v Sananimu " HOMELESS WORLD CUP 2009 " - národní kvalifikace na finále v Miláně.

Chceme Vás obdarovat

Oblastní charita Česká Kamenice Vás všechny co nejsrdečněji zve dne

27.9.2008

na

Den otevřených dveří Domu Sv. Rodiny

Tento den, ve svátek sv. Vincence z Paula, se otevírají dveře všech charit v České republice.

Budoucnost Oblastní charity Česká Kamenice

Dne 1.7.2008 jsem byla jmenována do funkce ředitele oblastní charity a začala poznávat Vaše krásné město, zaměstnance charity a uživatele sociálních služeb, které jsou zde poskytovány. Za ty necelé dva měsíce vzájemného poznávání a zkoušení pevnosti hranic nastavených v nás samých jsme společně se zaměstnanci zvolili cestu, kterou se chceme dál ubírat.