Zobrazit články z rubriky:  Příběhy a zamyšleníCo se děje v DomověTříkrálové sbírkyPostní almužnyDny otevřených dveříMimořádné událostiNácvikové pobyty v Holanech Jiné článkyNapsali o násCo se děje v Chráněném bydleníCo se děje v podporovaném bydleníCo se děje v terapeutické dílně

Pátý den Tříkrálové sbírky 2012

Pátý den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes je 6. ledna, den který připadá na svátek Tří králů, proto skupinky našich koledníků vyrazily do ulic vzdálenějších měst, městysů a obcí, aby šířily své poslání.

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den navštívili Tři králové v České Kamenici Domov s pečovatelskou službou a Sládkovu ulici. Dále zavítaly skupinky koledníků do přilehlých obcí: Mlýny, Prácheň, Líska a vzdálenějšího Jestřebí, které spadá do působnosti naší Oblastní charity.

Ústecký deník o Tříkrálové sbírce

Začala Tříkrálová sbírka. Budou lidé ke koledníkům také letos štědří?

Severní Čechy - Charitativní akce vstoupila již do svého dvanáctého ročníku. Loni na území litoměřické diecéze vynesla více než milion dvě stě tisíc korun.

Pokračování zde

Třetí den Tříkrálové sbírky 2012

Třetí den Tříkrálové sbírky 2012

Již potřetí v tomto roce vyrazili naši koledníci do ulic České Kamenice, aby prostřednictvím tříkrálového poselství vybírali finanční dary, které budou následně použity na pomoc potřebným lidem.

Druhý den Tříkrálové sbírky 2012

Druhý den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes již podruhé v letošním roce vyrazilo 9 skupinek Tří králů do ulic města Česká Kamenice v doprovodu našich zaměstnanců.

První den Tříkrálové sbírky 2012

První den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes vyrazilo do ulic města Česká Kamenice celkem 7 skupinek Tří králů v doprovodu zaměstnanců naší Charity, kteří zvěstovali lidem příchod nového roku a přinášeli s sebou poselství: „Bůh žehnej tomuto domu“, které předávali zapsáním zkratky nade dveře jejich obydlí svěcenou křídou: +K +M +B 2012.

Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012

Rok se sešel s rokem a naše Charita se již pojedenácté zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Žehnání koledníkům

Žehnání koledníkům

Dnes dopoledne požehnal otec biskup Mons. Jan Baxant koledníkům Tříkrálové sbírky 2012 v litoměřickém kostele VŠECH SVATÝCH.

 

Máme čuníky

Máme čuníky

V druhé polovině měsíce listopadu přibyli do našeho Domu noví zvířecí obyvatelé, kterými jsou dvě křížené prasečí slečny. Jedna je celá černá, té říkáme Zuzanka a druhá je krásně strakatá, na kterou voláme Holka. Jsou to vskutku roztomilá stvoření, která během několika dní nenechala na dvorku kámen na kameni a proměnila jej v oranici.

Návštěva vernisáže "Výstava betlémů"

Návštěva vernisáže "Výstava betlémů"

Dnes byla v Městské galerii Česká Kamenice zahájena „Výstava betlémů“, na jejíž vernisáž jsme se vydali společně s uživateli, kteří o tuto akci projevili zájem. Velkou motivací pro ně byla skutečnost, že se jedná o výstavu prodejní a jsou zde vystaveny i díla, na jejichž výrobě se někteří sami přímo podíleli.