Zobrazit články z rubriky:  Příběhy a zamyšleníCo se děje v DomověTříkrálové sbírkyPostní almužnyDny otevřených dveříMimořádné událostiNácvikové pobyty v Holanech Jiné článkyNapsali o násCo se děje v Chráněném bydleníCo se děje v podporovaném bydleníCo se děje v terapeutické dílně

Jak se žije na Charitě

Jelikož i na Charitě v České Kamenici, žijí lidé, kteří dokáží vnímat krásy jara, rozhodli jsme se, že tuto krásnou skutečnost oslavíme ,,Jarním výstupem na Zámečák“

Kdo se modlí, ať se postí

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se modlí, ať je milosrdný.

Odměnění koledníci

Tříkrálová sbírka 2010 - Odměnění koledníci

Tříkrálové nadělení

Letos bylo opět mnoho dobrých lidí, kteří obdarovali Tři Krále.

10 let Charity v České Kamenici

Oblastní charita Česká Kamenice oslavila deset let od svého založení.

Tříkrálová sbírka 2010

V neděli při mši svaté 3.1.2010 byli malí koledníci požehnáni naším milým děkanem Karlem Jordánem Červeným a do kasičky zapečetěné na MěÚ ochotnou paní Dolečkovou, vykoledovali první koledu.

Povodeň v Oblastní charitě Česká Kamenice

I nás v charitě postihla vlna záplav, která se velmi prudce a nečekaně přehnala Českou Kamenicí.

Fotbalový turnaj

Dne 26.6.2009 se konal v Praze v Sananimu " HOMELESS WORLD CUP 2009 " - národní kvalifikace na finále v Miláně.

Chceme Vás obdarovat

Oblastní charita Česká Kamenice Vás všechny co nejsrdečněji zve dne

27.9.2008

na

Den otevřených dveří Domu Sv. Rodiny

Tento den, ve svátek sv. Vincence z Paula, se otevírají dveře všech charit v České republice.

Budoucnost Oblastní charity Česká Kamenice

Dne 1.7.2008 jsem byla jmenována do funkce ředitele oblastní charity a začala poznávat Vaše krásné město, zaměstnance charity a uživatele sociálních služeb, které jsou zde poskytovány. Za ty necelé dva měsíce vzájemného poznávání a zkoušení pevnosti hranic nastavených v nás samých jsme společně se zaměstnanci zvolili cestu, kterou se chceme dál ubírat.