Zobrazit články z rubriky:  Příběhy a zamyšleníCo se děje v DomověTříkrálové sbírkyPostní almužnyDny otevřených dveříMimořádné událostiNácvikové pobyty v Holanech Jiné článkyNapsali o násCo se děje v Chráněném bydleníCo se děje v podporovaném bydleníCo se děje v terapeutické dílně

Tříkrálová sbírka se blíží

Tříkrálová sbírka se blíží

Hned první týden příštího roku vyrazí již pojedenácté do ulic České Kamenice a některých přilehlých vesniček Tři králové, kteří zvěstují narození Ježíše Krista a příchod Nového roku.

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Fara v Holanech slouží již déle než rok jako místo, kam si naši uživatelé jezdí nejen odpočinout od stísněných prostor našeho malého Domova se zvláštním režimem, ale také nasbírat nové zkušenosti, ověřit si své dovednosti a naučit se spolupracovat ve skupině. Pro letošek jsme se postupně odvážili snižovat míru podpory od 24h přítomnosti dvou pracovníků až po každodenní krátkou návštěvu jednoho pracovníka.

Olympijské zápolení při Dni otevřených dveří

Olympijské zápolení při Dni otevřených dveří

Londýnská olympiáda je za dávno za námi a podzim je ve sportu vždy spíše okurkovou sezónou. Dívat se v televizi na stále se opakují soutěžní pořady se také nedá do nekonečna, a tak přišel po půl roce čas utkat se mezi sebou naživo. Opět nám to letos vyšlo na 9. října na Den otevřených dveří a neodradil nás ani každoroční nízký divácký zájem. Týden sociálních služeb jsme tedy znovu pojali hlavně soutěžně.

Den charity na zámku v Benešově nad Ploučnicí

Den charity na zámku v Benešově nad Ploučnicí

Dne 27. září u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charity, jsme se po dohodě se všemi obyvateli, rozhodli oslavit tento den vlastním kulturním obohacením a navštívit s uživateli služby nedalekou historickou památku. K tomuto datu pořádají charitní organizace nejrůznější akce pro veřejnost včetně dne otevřených dveří.

Letní výšlapy za přírodou a za kondicí

Letní výšlapy za přírodou a za kondicí

Letošního léto nabídlo mnoho příležitostí jak znovu nalézt jistotu v nohách, jak objevovat krásy naší přírody, a jak odhodit pár nadbytečných kil. Okolí České Kamenice je přímo poseté zajímavými místy a zdejší krajina je známá svou mnohotvárností. Vždyť právě zde nedaleko našeho zařízení se stýkají území tří Chráněných krajinných oblastí. V loňském roce jsme stihli obejít jen zlomek tohoto bohatství, a tak na nás letos čekaly další výzvy.

Podzimní Den otevřených dveří v Oblastní charitě Česká Kamenice

Dne 9. října 2012 od 9.00 do 16.00 se v prostorách Domu Svaté rodiny na adrese Tyršova 350, Česká Kamenice uskuteční každoroční Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR probíhajícího v týdnu 8. – 14. října.

Mariánská kaple dětskýma očima

Mariánská kaple dětskýma očima

Česká Kamenice je místem, kam se v září každoročně sjíždějí nejen poutníci z blízkého i vzdáleného okolí na tradiční pouť k uctění svátku Panny Marie. Pro letošek se Město ve spolupráci s Českokamenickým děkanstvím a Oblastní charitou Česká Kamenice rozhodlo svátek obohatit o výstavu dětských kreseb zobrazujících významnou barokní památku uprostřed města v rámci soutěže pro žáky škol vyhlášené před prázdninami. Kresby byly vystaveny v ambitech kaple, kde se návštěvníci mohli po celý srpen a první polovinu září podívat na stavbu i trochu jiným, barevnějším pohledem.

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.

Rozšiřování Chráněného bydlení  v České Kamenici

Rozšiřování Chráněného bydlení  v České Kamenici

Od 16. 7. 2012 jsme dále rozšířili službu Chráněné bydlení v České Kamenici o 3 byty: 2+1, 1+1 a garsonieru. Od počátku roku, kdy služba začala být poskytována již počet uživatelů stoupl na 10. Všichni jsou bývalými obyvateli Domova se zvláštním režimem, kteří takto získali možnost vrátit se do přirozenějšího prostředí a mít svou vlastní domácnost. Úspěšně obstát v této nové výzvě jim pomáhají dva pracovníci Oblastní charity.

Týmová rekondice v Hejnicích

Týmová rekondice v Hejnicích

Ve dnech 10. - 12. 8. 2012 se náš pracovní tým sjel do Mezinárodního centra duchovní obnovy do malého městečka Hejnice u Frýdlantu.