Den Charity - památka Sv. Vincence z Pauly

Den jsme všichni společně začali mší svatou, kterou sloužil P. Josef Rousek. Kázal o sv. Vincencovi, zakladateli charity, a povzbuzoval nás v budování charitního díla. Po mši svaté bylo malé pohoštění. Naše pekařky a pekaři napekli spoutu dobrot a tak si pochutnali i naši návštěvníci. Během dne se soutěžilo. Šipky, ping-pong a s napětím očekávaná koloběžkyáda. Na koloběžkách se proháněli mladí, staří, zdraví, nemocní a hlavně se všichni usmívali spolu se sluníčkem, které nádherně podzimně hřálo. Den jsme ukončili opékáním buřtů. 

Letošní oslava charitní práce se vydařila. Dík všem, kdo s velkým nasazením vše připravili a organizovali! 

šk