Podzimní Den otevřených dveří v Oblastní charitě Česká Kamenice

Dne 9. října 2012 od 9.00 do 16.00 se v prostorách Domu Svaté rodiny na adrese Tyršova 350, Česká Kamenice uskuteční každoroční Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR probíhajícího v týdnu 8. – 14. října.

Srdečně zveme na prohlídku zařízení zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s problematikou poskytování sociálních služeb, či přímo se specifiky služby Domov se zvláštním režimem. V průběhu dne bude probíhat pestré soutěžní klání, v němž budou uživatelé služby moci vzájemně měřit své síly a dovednosti.

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz