Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS.

Mariánská kaple dětskýma očima

Mariánská kaple dětskýma očima

Česká Kamenice je místem, kam se v září každoročně sjíždějí nejen poutníci z blízkého i vzdáleného okolí na tradiční pouť k uctění svátku Panny Marie. Pro letošek se Město ve spolupráci s Českokamenickým děkanstvím a Oblastní charitou Česká Kamenice rozhodlo svátek obohatit o výstavu dětských kreseb zobrazujících významnou barokní památku uprostřed města v rámci soutěže pro žáky škol vyhlášené před prázdninami. Kresby byly vystaveny v ambitech kaple, kde se návštěvníci mohli po celý srpen a první polovinu září podívat na stavbu i trochu jiným, barevnějším pohledem.

Ocenění práce na likvidaci následků povodní v roce 2010

Obdrželi jsme Patní děkovný list hejtmanky Ústeckého kraje za pomoc při povodních v srpnu 2010.

Mezi lidi

Těžko jen zůstat v klidu a nečinně sedět, když kolem je plno zkázy po útoku ničivé vody. Voda zasáhla opět a v takové míře, že obce čeká ještě plno práce, než-li své okolí dají zase do pořádku. Některé domy se ještě nestačily vzpamatovat z loňských povodní a máme tady další.

Povodeň v Oblastní charitě Česká Kamenice

I nás v charitě postihla vlna záplav, která se velmi prudce a nečekaně přehnala Českou Kamenicí.