Neratov 1. a 2. června 2015

V létě loňského roku oslovil personální odbor Ministerstva zemědělství arcidiecézní a diecézní charity s cílem zjistit jejich zájem o sociální zemědělství, popřípadě možnosti zapojit se do projektů zaměřených na sociální práci na venkově. Nyní je už MZ v sociálně zemědělské problematice o několik kroků dále – ministrem zemědělství byla zřízena Pracovní komise sociálního zemědělství, která vymezila základní rámec a vypracovala charakteristiku soc. zemědělství a podařilo se nalézt a prosadit některé formy podpor. Se všemi těmito novinkami nás zástupci MZ chtěli seznámit, a proto jsme obdrželi pozvání na setkání k tématice sociálního zemědělství. Role hostitele se ujmulo Sdružení Neratov, o.s. (http://www.neratov.cz/), které sídlí v obci Neratov nedaleko Bartošovic v Orlických horách.

Bylo to přínosné setkání v nádherné horské přírodě s neméně nádhernými lidmi, kteří ve Sdružení Neratov žijí a pracují shromážděni okolo Pána s otevřeným srdcem a pomáhajícími dlaněmi.

Štěpánka