Kamenická Oblastní charita pomáhá lidem postiženým povodněmi

Území, kam zasahovalo poskytování pomoci je v letošním roce, oproti předešlým záplavám v roce 2010, daleko širší. Náš tým vyjížděl do Vilsnice, Děčína, Dobkovic, Těchlovic, Hřenska, Markvartic, Kerhartic, Jiříkova, Lipové a Lobendavy.

První červnový víkend s sebou přinesl stoupající hladiny řady řek v naší republice, jejichž hladiny stoupaly až do poloviny nadcházejícího týdne. Jakmile hladina řeky Labe začala klesat, znamenalo to pro naši Charitu vyrazit do postižených míst, abychom mohli lidem poskytnout pomoc v jejich nelehké situaci, která pro mnohé z nich znamená velký zásah nejen v rovině majetkové, ale i psychické. Vedle desinfekčních a hygienických prostředků, nářadí a další materiální pomoci se snažili poskytovat naši pracovníci i pomoc v rovině psychické podpory.

 

Druhou červnovou neděli došlo k zvýšení hladin místních menších toků v důsledku přívalového deště, které za sebou také zanechaly řadu vytopených domácností a nešťastných lidí. I v tomto případě ihned vyjeli naši pracovníci s pomocí do postižených oblastí.

 

Území, kam zasahovalo poskytování pomoci je v letošním roce, oproti předešlým záplavám v roce 2010, daleko širší. Náš tým vyjížděl do Vilsnice, Děčína, Dobkovic, Těchlovic, Hřenska, Markvartic, Kerhartic, Jiříkova, Lipové a Lobendavy.

 

V současném okamžiku čekáme na výtěžek povodňové sbírky Charity ČR, abychom mohli opětovně vyrazit do nejvíce postižených domácností s následnou finanční pomocí.

 

Děkujeme všem, kteří jste v této nelehké době projevili svou solidaritu vůči lidem stiženým záplavami a přispěli na pomoc materiálním či finančním darem. Ti z vás kdo byste ještě chtěli přispět finančním  darem, můžete k tomuto využít Povodňové konto Charity ČR.