Mariánská kaple dětskýma očima

Mariánská kaple dětskýma očima

Česká Kamenice je místem, kam se v září každoročně sjíždějí nejen poutníci z blízkého i vzdáleného okolí na tradiční pouť k uctění svátku Panny Marie. Pro letošek se Město ve spolupráci s Českokamenickým děkanstvím a Oblastní charitou Česká Kamenice rozhodlo svátek obohatit o výstavu dětských kreseb zobrazujících významnou barokní památku uprostřed města v rámci soutěže pro žáky škol vyhlášené před prázdninami. Kresby byly vystaveny v ambitech kaple, kde se návštěvníci mohli po celý srpen a první polovinu září podívat na stavbu i trochu jiným, barevnějším pohledem.

7. září v den zahájení Mariánské pouti proběhlo dopoledne přímo v prostorách kaple slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, jehož se účastnil starosta města Bc. Martin Hruška, děkan R. D. Karel Jordán Červený, ředitelka Oblastní charity Bc. Štěpánka Kecková se svými kolegy a žáci škol. Všichni byli panem děkanem oceněni za úsilí a nadšení, s nímž do soutěže šli a bylo jim poděkováno za významný příspěvek k propagaci historické památky a města. Přestože bylo zdůrazněno, že není důležité zvítězit, přece jen na nejlepší, kteří byli vybráni podle hlasování návštěvníků výstavy, čekaly hodnotné ceny věnované Městem Česká Kamenice.

Vítěz Vojtěch Moudrý si odnesl MP4 přehrávač, za druhé místo pro Valerii Elstnerovou a Anetu Feltovou se „rozděloval“ králíček a třetí František Smažík se mohl těšit z andulky. Zvláštní ocenění videokameru také získala celá třída 4. B Základní školy v České Kamenici za nádhernou knihu se společnými kresbami a texty. Důležité však bylo zúčastnit se, a tak si kromě potlesku mohly všech 120 malujících dětí při předání diplomu a drobné sladkosti užít svou chvilku slávy. Na závěr pan děkan už dopředu malé umělce připravil na další případnou soutěž, jež bude ve spolupráci s městem uspořádána. Společně věříme, že se tímto podobné akce stanou obohacením Mariánské poutě i v dalších letech.

JaMy