Naděje se vrátí

Vraťme jim naději. Podpořte rodiny zasažené pandemií.

Naděje se vrátí_2

Pandemie covid-19 vtrhla do života mnoha lidí a napáchala obrovské škody. Někdy je připravila i o živitele. Na pomoc takto zasaženým rodinám pořádá Charita Česká republika sbírku „Naděje se vrátí“, která jim pomůže překonat existenciální, sociální i zdravotní dopady krize. Výtěžek bude použit, jak na přímou pomoc, tak i na podporu služeb, které se danou problematikou zabývají.

www.nadejesevrati.cz

Svým darem vrátíte lidem naději, o které se zpívá v písni Davida Deyla.