Povodně 2010

Dopis

Plakáty


Plakátek_1.pdf

Plakátek_2.pdf


Co dělat při povodních!


Kdyz_prijde_velka_voda.pdf


Průběh povodní

18. 8.2010 Dnes se ozvaly dvě rodiny z Velkého Šenova s prosbou o pomoc.
Uvítaly materiální pomoc ve formě desinfekčních a úklidových prostředků, nářadí a přostřednictvím OÚ jsme jim zapůjčili 2 vysoušeče. Jedná se o rodiny s malými dětmi.

17. 8.2010 Dnes proběhla další koordinační schůzka "panelu" na Děčínsku.
Byli přítomni odborníci ADRY, kteří nás seznámili se svým projektem péče o zatopené studny a dále s projektem, kdy jejich zaměstnanec bude v domácnostech pečovat o správné používání vysoušečů a naslouchat potřebám lidí postižených povodní.

16. 8.2010 Po nedělní bouřkové noci poprosily o pomoc Křešice u Litoměřic.
Pracovníci charity dovezli do obce 10 vysoušečů, balenou vodu a desinfekční a úklidové prostředky.

14. 8.2010 Přímo na OÚ Markvartice, Srbská Kamenice, Jetřichovice...
...jsme dnes rozvezli vysoušeče, desinfekce do studní a protiplísňové postřiky.

13. 8.2010 Po přívalovém dešti byly vyplaveny domácnosti v obcích Modrá a Libouchec.
Náš povodňový tým dovezl pomoc a provedl i krizovou intervenci v rodinách s malými dětmi. Těmto rodinám jsme předali kontakty na možnost pomoci od Nadačního fondu J a T, pro děti.

13. 8.2010 Dnes jsme převzali i pomoc od Chemotexu Děčín.
Nákup i dovoz zprostředkovala OCH Ústí nad Labem. Jsou to velmi žádané desinfekce do studní a prostředek proti plísním s mechanickým rozprašovačem. Velké poděkování patří panu řediteli OCH Ústí nad Labem, Mgr. Moštíkovi za jeho iniciativu.

13. 8.2010 Další pomoc nám přivezl tranzit od firmy VAN GILLERN s.r.o. z Kamenice u Prahy.
Dar je ve formě, desinfekčních prostředků, balené vody, ochraných pomůcek, igelitových pytlů...Upřímné díky!

13. 8.2010 Práci povodňových týmu v terénu fotografoval pan Lubomír Kotek.
Fotogalerie k shlédnutí ZDE.

12. 8.2010 I dnes vyjely dva povodňové týmy na předem vytipované trasy s potřebnou pomocí.
Chtěla bych tímto poděkovat za jejich obětavost, kdy například řidička Ivanka jezdí a pomáhá o své dovolené a svým červeným autem, do kterého naskládá obrovské množství materielní pomoci a jezdí v neskutečných podmínkách ( potrhnaná vozovka, spadané sloupy...) už od pondělí.

12. 8.2010 Uprostřed skládání vysoušečů přijela další pomoc.
Pomoc, kterou pro naši oblast postiženou povodněmi zorganizovala Oblastní charita Most. Dodávka plná balené vody, desinfekčních prostředků a nářadí, řízená milým panem Romanem Koutným, musela chvilku počkat, ale ani to neubralo na dobré náladě ani jemu ani našim uživatelům, kteří nás zas a znovu překvapují a pomáhají při vykládání a následném nakládání pomoci do našich automobilů, abychom mohli v několika týmech a několikrát denně vyjet s pomocí k potřebným.

12. 8.2010 Odpoledne k nám z velké dálky dorazily tolik potřebné vysoušeče!
Arcidiecézní charita Olomouc, zastoupená panem Robertem Neugebaurem, nám přivezla 70 vysoušečů, které hned poputují na Obecní úřady obcí postiřených povodněmi a ty je dále předají do rodin. Konkrétně do obcí Marvartice, Veselé, Srbská Kamenice, Jetřichovice. A skládat vysoušeče pomáhali i naši klienti Domu Sv. rodiny. Jsou milí, usměvaví, ochotní pomoci. Je to pro nás velmi hezká zpráva o jejich solidaritě a slitovnosti.

12. 8.2010 V dopoledních hodinách přijela pomoc z Oblastní charity Třebíč.
Iniciátorem sbírky v Hrotovicích byl profesionální hasič pan Michal Škoda a paní Anna Harantová, která byla hnacím motorem sbírky. Záštitu nad sbírkou převzala OCH Třebíč. Město Hrotovice přispělo částkou 10.000,-Kč, za které bylo nakoupeno nářadí (lopaty, košťata, hrábě a desinfekční prostředky), a materiální pomoc v hodnotě dalších 10.000,-Kč věnovali drobní dárci. Paní Harantová mi vyprávěla, jak jeden starý pán přinesl své vlastní použité nářadí se slovy:" Já už nemám sílu pracovat, ať lopatu i hrábě užijí ti, co ji ještě mají!" Cestu vlastní dodávkou sponzoroval a odřídil pan Janda, který s milým, pokorným úsměvem odmítl i naše malé pohoštění s vysvětlením, že dávat se má ve skrytosti. Vedoucím celé mise byl milý pán, zaměstnanec OCH Třebíč, který mi ve skromnosti ani neřekl jméno.
Všem, kteří přispěli a zrealizovali pomoc pro postižené povodněmi patří náš velký dík!

11. 8.2010 Diecézní charita Litoměřice dnes uvolnila další finanční prostředky
Diecézní charita Litoměřice dnes uvolnila dalších 50.000 Kč na nákup přímé materielní pomoci (úklidové prostředky, balená voda…), kterou distribujeme přímo do postižených oblastí.

11. 8.2010 Dnes večer přivezou humanitární pomoc z Farní charity z Lysé n.L.
Děkujeme Farní charitě Lysá nad Labem za dnešní obětovou pomoc a jmenovitě paní Labudové, která vyhlásila sbírku na pomoc postiženým povodním a ještě dnes stačila vypravit tři auta od ochotných hasičů a dovézt humanitární pomoc.

11. 8.2010 Dnes jsme obdrželi finanční pomoc OCH Sv. Alexandra
Děkujeme Oblastní charitě Sv. Alexandra za rychlou a obětavou finanční pomoc ve výši 20 000,- Kč určenou na přímou pomoc lidem postiženým povodněmi.

10. 8.2010 Oblastní Charita Ústí nad Labem vyzývá k veřejné sbírce na pomoc obcím postiženým povodněmi v okolí České Kamenice
Vážení spoluobčané, Oblastní Charita Ústí nad Labem ve spolupráci s Oblastní charitou Česká Kamenice vyhlašuje materiální sbírku, jejíž výtěžek bude určen na pomoc obcím postiženým povodněmi v okolí České Kamenice. Po důkladném monitoringu a zhodnocení nejakutnější potřeb zasažených obcí přijímáme pomoc pouze ve formě desinfekčních prostředků. Všichni, kdo jsou ochotni nabídnout desinfekční prostředky (především Savo, prostředky proti plísním, mycí prostředky na údržbu podlahových krytin), ať se obrací na sídlo Oblastní Charity v Ústí nad Labem, na adrese Štefánikova 246/1, Ústí n. L. – Klíše, budova je viditelně označena praporem Charity Česká republika. Pomoc přijímáme denně od 7.00 hod do 20.00 hod. Konkrétní dodávky je možno konzultovat na telefonním čísle 731 402 494.

10. 8.2010 Obdrželi jsme dodávku nářadí od Českého červeného kříže.
Nedostatkové nářadí na odstraňování následků povodní jsme dnes obdrželi od Českého červeného kříže. Přivezli nám kolečka, lopaty, hrábě, košťata, gumové rukavice...

10. 8.2010 Jak pomáháme v postižených oblastech my.

Mezi_lidi.pdf

8. 8.2010 Jednání krizového týmu na Diecézní charitě Litoměřice
Účastníky setkání přišel podpořit také generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR a vyjádřil uznání a podporu všem zúčastněným. Diecézní charita Litoměřice nám poskytla finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na nákup přímé materielní pomoci (úklidové prostředky, balená voda…), kterou distribujeme přímo do postižených oblastí.

8. 8.2010 Nabídka lidem postiženým povodněmi:

Nabídka.pdf
Naše aktuální pomoc je zaměřena na obce Janská, Srbská Kamenice, Všemily, Jetřichovice, Markvartice, Veselé, Horní Habartice, Dolní Habartice, Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí Heřmanov, Valkeřice, Merboltice . Do postižených obcí rozvážíme především vodu, savo proti plísni, ochranné rukavice, igelitové pytle, hrábě, lopaty, košťata, balené potraviny a zapůjčujeme WAPky a vysoušeče.

8. 8.2010 Charita ČR vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem povodní

Veřejná sbírka.pdf

8. 8.2010 Co dělat při povodních

Kdyz_prijde_velka_voda.pdf

7. 8.2010 Velká voda zaplavila suterén našeho domu
Děkujeme za obětavost a ochotu Dobrovolným hasičům České Kamenice a jednotce profesionálních hasičů České Kamenice za to že dne několik hodin odčerpávali z Domu Sv.rodiny dva metry vody a zachránili naše stařečky před evakuací. Štěpánka Kecková