Kdo se modlí, ať se postí

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se modlí, ať je milosrdný.

Na Boží hod Velikonoční, 4. dubna 2010, donesli lidé, kteří se zúčastnili první postní almužny, své postničky spolu s obětními dary na oltář. Ve farnostech Jestřebí, Kravaře, Stvolíky, Holany a Blíževedly se věřící vrátili ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním a v pěti skládacích papírových schránkách (postničkách) dohromady nastřádali 1273,-Kč. Tyto prostředky byly podle přání odříkajících si a tím střádajících zaslány občanskému sdružení, které pečuje o matky s dětmi v tísni. Akce byla pořádána s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.