Tři králové se objevili v České Kamenici

Tři králové se objevili v České Kamenici

Od čtvrtka 3. 1. 2013 můžete v odpoledních hodinách potkávat ve městě zvláštní tříčlenné skupiny malých korunovaných hlav pod ochranou dospěláka.

Tříkrálová sbírka se blíží

Tříkrálová sbírka se blíží

Hned první týden příštího roku vyrazí již pojedenácté do ulic České Kamenice a některých přilehlých vesniček Tři králové, kteří zvěstují narození Ježíše Krista a příchod Nového roku.

Vyhlášení výsledků Tříkrálové soutěže 2012

Vyhlášení výsledků Tříkrálové soutěže 2012

V pátek 30. března 2012 nastal očekávaný den všechny děti, které odevzdaly svá výtvarná a literární díla do Tříkrálové soutěže 2012, kterou jsme vyhlásili jako doprovodnou akci pro koledníky při letošním tříkrálovém koledování.

Poděkování za návštěvu Tří králů

Dovoluji si otisknout poděkování, od vedoucí pečovatelské služby z Kamenického Šenova, které bylo původně zasláno ředitelce Základní školy v Kamenickém Šenově, korespondující s jedním z poslání Tříkrálové sbírky, jímž je návrat k téměř zapomenuté tradici.

Tomáš Rozvoral

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012

Jako již v předchozích deseti letech, tak i letos se Oblastní charita Česká Kamenice zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

SOUTĚŽ PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY

Oblastní charita Česká Kamenice vyhlašuje soutěž pro koledníky, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky 2012 v těchto městech a obcích:

Česká Kamenice, Kamenický Šenov, Kytlice, Kunratice, Janská, Chřibská, Zahrádky a Holany.

Rozpečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2012

Rozpečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2012

V pondělí 9. 1. 2012 byly rozpečetěny tříkrálové pokladničky na příslušných úřadech v Holanech a v Zahrádkách a následující den v České Kamenici.

Šestý den Tříkrálové sbírky 2012

Šestý den Tříkrálové sbírky 2012

Předposlední den, kdy se vydaly skupinky Tří králů z naší Oblastní charity do ulic se svým poselstvím a snahou vybrat finanční dary na pomoc potřebným lidem v nouzi.

Pátý den Tříkrálové sbírky 2012

Pátý den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes je 6. ledna, den který připadá na svátek Tří králů, proto skupinky našich koledníků vyrazily do ulic vzdálenějších měst, městysů a obcí, aby šířily své poslání.

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den navštívili Tři králové v České Kamenici Domov s pečovatelskou službou a Sládkovu ulici. Dále zavítaly skupinky koledníků do přilehlých obcí: Mlýny, Prácheň, Líska a vzdálenějšího Jestřebí, které spadá do působnosti naší Oblastní charity.