Ústecký deník o Tříkrálové sbírce

Začala Tříkrálová sbírka. Budou lidé ke koledníkům také letos štědří?

Severní Čechy - Charitativní akce vstoupila již do svého dvanáctého ročníku. Loni na území litoměřické diecéze vynesla více než milion dvě stě tisíc korun.

Pokračování zde

Třetí den Tříkrálové sbírky 2012

Třetí den Tříkrálové sbírky 2012

Již potřetí v tomto roce vyrazili naši koledníci do ulic České Kamenice, aby prostřednictvím tříkrálového poselství vybírali finanční dary, které budou následně použity na pomoc potřebným lidem.

Druhý den Tříkrálové sbírky 2012

Druhý den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes již podruhé v letošním roce vyrazilo 9 skupinek Tří králů do ulic města Česká Kamenice v doprovodu našich zaměstnanců.

První den Tříkrálové sbírky 2012

První den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes vyrazilo do ulic města Česká Kamenice celkem 7 skupinek Tří králů v doprovodu zaměstnanců naší Charity, kteří zvěstovali lidem příchod nového roku a přinášeli s sebou poselství: „Bůh žehnej tomuto domu“, které předávali zapsáním zkratky nade dveře jejich obydlí svěcenou křídou: +K +M +B 2012.

Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012

Rok se sešel s rokem a naše Charita se již pojedenácté zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Žehnání koledníkům

Žehnání koledníkům

Dnes dopoledne požehnal otec biskup Mons. Jan Baxant koledníkům Tříkrálové sbírky 2012 v litoměřickém kostele VŠECH SVATÝCH.

 

Tříkrálová soutěž

I letos, jako v loni, byla vyhlášena malířská soutěž Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka 2011

V prvním lednovém týdnu se Oblastní Charita Česká Kamenice zapojila do již jedenácté Tříkrálové sbírky.

Odměnění koledníci

Tříkrálová sbírka 2010 - Odměnění koledníci

Tříkrálové nadělení

Letos bylo opět mnoho dobrých lidí, kteří obdarovali Tři Krále.