Tříkrálová sbírka 2010

V neděli při mši svaté 3.1.2010 byli malí koledníci požehnáni naším milým děkanem Karlem Jordánem Červeným a do kasičky zapečetěné na MěÚ ochotnou paní Dolečkovou, vykoledovali první koledu.