Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2012

Čtvrtý den navštívili Tři králové v České Kamenici Domov s pečovatelskou službou a Sládkovu ulici. Dále zavítaly skupinky koledníků do přilehlých obcí: Mlýny, Prácheň, Líska a vzdálenějšího Jestřebí, které spadá do působnosti naší Oblastní charity.

Do některých zmíněných obcí jsme se vydali historicky poprvé a reakce obyvatel byla ve většině případů kladná. Na několika místech jsme byli požádáni o legitimování se, abychom prokázali, že se jedná o skutečné tříkrálové koledníky Charity ČR, čemuž jsme vyhověli.  Z vyprávění zdejších obyvatel vyplynulo, že někteří mají z předchozích let špatné zkušenosti s tím, kdy u jejich dveří zazvonili Tři králové, kteří se vydávali za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR, ale následně zjistili, že tomu tak nebylo.

Je smutné, že mezi námi žijí lidé, kteří zneužívají situace, kdy se většina z nás snaží pomáhat potřebným lidem v nouzi, ve svůj prospěch.

Jsem rád, že se dobrotiví lidé nenechají oklamat a snaží se i přes takovéto zkušenosti nadále podávat svou pomocnou ruku těm, kteří to potřebují.

Tomáš Rozvoral