Druhý den Tříkrálové sbírky 2012

Druhý den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes již podruhé v letošním roce vyrazilo 9 skupinek Tří králů do ulic města Česká Kamenice v doprovodu našich zaměstnanců.

Počasí k nám bylo shovívavější nežli předcházející den, kdy nás cestou zastihl déšť, který znepříjemňoval naše poslání šířit tříkrálové poselství.

Není to však pouze počasí, které k našim koledníkům není přívětivé. Někteří z nás se již setkali i s nepříjemnou zkušeností nevlídného přístupu ze strany občanů, kterým přišli popřát a předat Boží požehnání jejich domovům. Nejsilnějším negativním zážitkem pro naše koledníky byla reakce majitele jedné místní restaurace, který zpočátku reagoval slovy „ještě není šestého“ a po vysvětlení, že Tříkrálová sbírka probíhá v průběhu celého tohoto týdne, je nemístně vykázal ze svého zařízení, kdy následně smazal nápis nade dveřmi, jímž Tři králové předávají požehnání domovům.

Na druhou stranu mají naši koledníci i kladné zážitky, které ty nepěkné převyšují a jsou důkazem toho, že v našem městě žijí lidé, kteří i v dnešní době, jež není zcela jednoduchá pro nikoho z nás, dovedou podat pomocnou ruku potřebným. Těmto srdečně děkujeme.

Tomáš Rozvoral