1.den koledování (Zahrádky a Borek)

Tříkrálovou sbírku jsme zahájili první den koledováním v Borku a v Zahrádkách.