3.den koledování (Holany a Česká Kamenice)

Třetí den Tříkrálové sbírky jsme koledovali v Holanech a v České Kamenici