Přípravy na Tříkrálovou sbírku vrcholí

V rámci příprav na Tříkrálovou sbírku je již připraveno 46 zapečetěných pokladniček a dne 4.1.2015 proběhne žehnání koledníků panem děkanem Jordánem Červeným v kostele sv. Jakuba St.