Rozpečetěno!

Letošní tříkrálové pokladničky Oblastní charity Česká Kamenice rozpečetěny a spočítány. Výsledek je, díky Vám všem, rekordní: 129 209,-Kč. Díky obětavosti dobrovolníků kolegů, dětí a Vás všech, kteří jste byli vstřícní a podarovali koledníky nejen penězi, ale i dobrůtkami a milým slovem. Díky Vám můžeme v letošním roce realizovat novou sociální službu: domácí hospicovou péči. Děkuji za Vaše modlitby.

št