Rozpečetěno

V neděli 3.1.2016 v 9:30 hod část našich koledníků požehnal vážený kanovník Karel Jordán Červený a s vlídnými slovy nás poslal nést zvěst o narozeném Kristu do vašich domácností.

Dnes jsme rozpečetili poslední pokladničky. A i když letošní Tříkrálovou sbírku provázela velmi negativní kampaň lidí, kteří ji chtěli poškodit, chci poděkovat vám všem, kteří znáte naši práci pro všechny malé, bezbranné a potřebné a do kasiček darovali 103 882,-Kč!

Jednotlivé místa rozpečeťování:
Česká Kamenice          61 019,- Kč
Kamenický Šenov          7 530,- Kč
Zahrádky                      18 456,- Kč
Janská                            2 334,- Kč
Provodín                         2 220,- Kč
Holany                            3 000,- Kč
Jestřebí                          2 556,- Kč
Chřibská                         6 767,- Kč

Sbírku provázelo spousta nádherných setkání, kdy jsme s promrzlými koledníky dostali čerstvě usmažené lívanečky, teplý čaj. I návštěv ve vaší domácnosti, kam jsme nesli požehnání na celý rok 2016.

Štěpánka Kecková