Tříkrálová sbírka 2017 - Zapečeťujeme

Už nám na dveře ťuká Tříkrálová sbírka 2017. Pečlivě na jednotlivých obcích zapečeťujeme se starosty nebo pověřenými osobami. Vše v milé předvánoční atmosféře. Děkujeme za vstřícnost!