Tříkrálová sbírka - den čtvrtý

Dnes tři králové roznášeli radostnou zvěst a požehnání do domácností v České Kamenici a v Janské.