Tříkrálová sbírka - den první

Tříkrálová sbírka byla dnes zahájena žehnáním koledníků otcem děkanem Karlem Jordánem Červeným, v kostele sv. Jakuba Většího v České Kamenici a odpoledne koledníci vyrazili do Borku a do Zahrádek.