Poděkování za návštěvu Tří králů

Dovoluji si otisknout poděkování, od vedoucí pečovatelské služby z Kamenického Šenova, které bylo původně zasláno ředitelce Základní školy v Kamenickém Šenově, korespondující s jedním z poslání Tříkrálové sbírky, jímž je návrat k téměř zapomenuté tradici.

Tomáš Rozvoral

"Dobrý den,

ráda bych poděkovala za obyvatele Domů s pečovatelskou službou koledníkům z Tříkrálové sbírky, kteří v pátek 6.1. navštívili naše domy. Obyvatele jejich návštěva potěšila a koledníci navodili velmi krásnou atmosféru. Naši obyvatelé děkují za návštěvu.

Romana Kučerová
vedoucí pečovatelské služby "