Poděkování za tříkrálovou sbírku 2015

Poděkování za tříkrálovou sbírku 2015

Přijměte, prosím, co nejupřímnější dík za vaše otevřená srdce, vlídnost a štědrost. Díky vám se letos podařilo vykoledovat 102 658,- Kč, z toho v České Kamenici 68 814,-Kč, které budou použity na úmysly základních škol pro potřeby různě hendikepovaných dětí.

V prvním a druhém lednovém týdnu 2015 se do uliček České Kamenice a okolních obcí vydali Tři králové, kteří byli vybaveni kalendáři, cukříky a posvěcenou křídou, ale hlavně poselstvím o narození Krista a požehnáním po celý rok 2015.

Přijměte, prosím, co nejupřímnější dík za vaše otevřená srdce, vlídnost a štědrost. Díky vám se letos podařilo vykoledovat 102 658,- Kč, z toho v České Kamenici 68 814,-Kč, které budou použity na úmysly základních škol pro potřeby různě hendikepovaných dětí.

Jsme rádi, že se nám všem společně daří, vedle podpory a pomoci potřebným, oživovat v našem kraji téměř opomenutou tradici, která v dřívějších dobách byla úzce spjata s tímto ročním obdobím.

Velký dík patří všem, kteří podpořili letošní Tříkrálovou sbírku nejen příspěvkem, ale i pouhou vlídností. Všem koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas. Velmi si ceníme pomoci dětí z dětského domova v České Kamenici, ZŠ Česká Kamenice a Speciální školy Česká Kamenice. V neposlední řadě také všem dobrovolníkům a zaměstnancům OCH.

Štěpánka Kecková Oblastní charita Česká Kamenice