První den Tříkrálové sbírky 2012

První den Tříkrálové sbírky 2012

Dnes vyrazilo do ulic města Česká Kamenice celkem 7 skupinek Tří králů v doprovodu zaměstnanců naší Charity, kteří zvěstovali lidem příchod nového roku a přinášeli s sebou poselství: „Bůh žehnej tomuto domu“, které předávali zapsáním zkratky nade dveře jejich obydlí svěcenou křídou: +K +M +B 2012.

Koledníci se od 14,00 hodin scházeli v našem Domě, kde se převlékli za Tři krále a následně vyrazili do ulic České Kamenice. Jedna skupinka, v doprovodu dobrovolnice paní Moniky Levé, vyšla do ulic obce Janská.

Přestože počasí dnes spíše připomínalo „apríl“, nenechali si naši koledníci zkazit tento pro ně nevšední zážitek a po návratu do našeho Domu pak sdíleli své dojmy nad hrnkem teplého čaje, připraveným pečivem a sladkostmi, kterými byli obdarováni při koledování. V podvečer jsme se společně rozloučili s tím, že se zítra a v následujících dnech opět sejdeme, protože Tříkrálová sbírka bude v České Kamenici a okolí probíhat do pátku 6. ledna.

Tomáš Rozvoral