Rozpečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2012

Rozpečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2012

V pondělí 9. 1. 2012 byly rozpečetěny tříkrálové pokladničky na příslušných úřadech v Holanech a v Zahrádkách a následující den v České Kamenici.

Rozpečetění jednotlivých pokladniček byla uskutečněna zástupci příslušných úřadů, kdy na Úřadě městyse Holany jím byla starostka Bc. Andrea Subotová, na Obecním úřadě Zahrádky se této činnosti zhostila úřednice paní Daniela Haštabová a na Městském úřadě v České Kamenici tento akt vykonala, jako již několik let po sobě, vedoucí sociálního odboru paní Petra Dolečková. Při rozpečetění vždy byla přítomna ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková.

Před rozpečetěním letošních pokladniček bylo vyřčeno několik hypotéz, jak asi letošní sbírka dopadla. S přihlédnutím ke skutečnosti, kdy každým rokem má obsah pokladniček vrůstající obsah, a k současné ekonomické situaci, která se promítá do rozpočtů většiny obyvatel, byly naše hypotézy a prognózy poraženy. „Co to ve skutečnosti znamená?“  Většina z nás se domnívala, že letošní výtěžek bude blízký tomu loňskému, popřípadě jeho výše bude nižší, ale opak je skutečností. Při současné ekonomické situaci, se kterou se všichni každodenně potýkáme, umíme myslet stále na ty, kteří si sami pomoci nedokážou, a rozdělit se s nimi tak, jako tomu činil Ježíš.

Nebudu dále více napínat, zde uvádím výsledky letošní Tříkrálové sbírky podle místa rozpečetění pokladniček:

                               Česká Kamenice                              67.549,-- Kč

                               Zahrádky                                            13.122,-- Kč

                               Holany                                                       523,-- Kč

Ještě jednou všichni, kteří jste podpořili letošní Tříkrálovou sbírku, přijměte vyjádření velkého díku za to, že podporujete dobrou věc a pomáháte těm, kteří se potýkají s nouzí.

V případě, že někoho z vás Tři králové nezastihli doma a rádi byste ještě přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, máte ještě možnost a to prostřednictvím zasláním „Dárcovské SMS“ na číslo 87 777, kdy do textu uveďte DMS KOLEDA. Další možností je vložení finančního daru na Bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: 66008822/0800 vedený u České spořitelny.

Tomáš Rozvoral