Šestý den Tříkrálové sbírky 2012

Šestý den Tříkrálové sbírky 2012

Předposlední den, kdy se vydaly skupinky Tří králů z naší Oblastní charity do ulic se svým poselstvím a snahou vybrat finanční dary na pomoc potřebným lidem v nouzi.

Tři králové zavítali do obcí Zahrádky, Borek, Mlýny a Kytlice, kde se zpravidla setkávali s vřelým uvítáním lidí, před jejichž obydlím zazpívali svou koledu, za kterou byli často odměňováni dobrotivými dary a vřelým úsměvem.

Jak jsem již zmínil, dnešní den byl tím posledním, kdy téměř uzavíráme letošní Tříkrálové koledování v ulicích měst, městysů a obcí. Slovo „téměř“ zmiňuji zcela záměrně, protože zítra zavítají Tři králové na Mši svatou do kostela sv. Jakuba v České Kamenici, aby i zde předali své poselství a přijali případné finanční dary na podporu těch, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

Možná se ptáte: „A co bude dál?“ Na tuto otázku odpovím následovně. V pondělí 9. ledna 2012 proběhne rozpečetění pokladniček na Obecním úřadě v Zahrádkách a Úřadě městyse Holany, v úterý 10. ledna 2012 pak v České Kamenici, kdy budou sečteny obsahy všech pokladniček, do kterých jste po celý tento týden přispívali svými finančními dary na pomoc lidem v nouzi. Vybrané peníze budou následně putovat na zajištění záměru, kterým pro tento rok je vybavit domácnosti nově vzniklé sociální služby chráněného bydlení.

Všem vám, kteří jste přispěli, a to nejen finančním darem, ale třeba jen pouhým dobrým slovem, patří velký dík. Jsem rád, že žiji v místě, kde většina lidí nemyslí jen na sebe, ale svá srdce mají otevřená i pro ty, kteří si sami pomoci nedokážou a to bez ohledu na všemožné okolnosti, které jsou často ovlivňovány předsudky, jež zakrývají lidskou mysl.

Ještě jednou vám všem, jménem svým a jménem všech zaměstnanců Oblastní charity Česká Kamenice děkuji a přeji vám, aby rok 2012 byl rokem plným úspěchů, zdraví a lásky. Nechť je tento rok pro vás rokem požehnaným.

Tomáš Rozvoral