Třetí den Tříkrálové sbírky 2012

Třetí den Tříkrálové sbírky 2012

Již potřetí v tomto roce vyrazili naši koledníci do ulic České Kamenice, aby prostřednictvím tříkrálového poselství vybírali finanční dary, které budou následně použity na pomoc potřebným lidem.

Díky tomu, že v letošním roce je vysoká účast dětí, které se převlékají do šatů Tří králů, se nám již podařilo obejít téměř celou Českou Kamenici. Přestože současná doba není pro řadu lidí příliš jednoduchá, tak je mezi námi většina těch, kteří myslí i na druhé. Na ty, jež se potýkají se svými nelehkými životními příběhy, které je přivedly na hranici nouze a bez pomoci druhých by byli leckdy ohroženi i na samotném životě.

Vám všem dobrosrdečným lidem, kteří máte svá srdce otevřená a dokážete podat pomocnou ruku, patří velký dík.

Tomáš Rozvoral