Tříkrálová sbírka 2011

V prvním lednovém týdnu se Oblastní Charita Česká Kamenice zapojila do již jedenácté Tříkrálové sbírky.

Nejprve dostali koledníci požehnání od P. K. J. Červeného, děkana českokamenického, při nedělní mši svaté a poté už mohli vyrazit do ulic se zapečetěnými pokladničkami od paní Dolečkové, vedoucí správního odboru MěÚ Česká Kamenice.
Charakteristikou této sbírky je, že do ulic vyrážejí zpravidla děti, přestrojené za Tři Krále, biblické posly, kteří zvěstují příchod nového roku a zároveň svou koledou žehnají lidem a jejich obydlím. Při tomto koledování mohou navštívení lidé darovat příspěvek Charitě ČR, která jej použije ve prospěch potřebných.
V současné době se v České Kamenici a okolních obcích jedná již o tradici, která se těší stále větší oblibě. Řada lidí netrpělivě vyhlíží a očekává příchod těchto poslů a má pro malé koledníky nachystanou i sladkou odměnu.
Jsme rádi, že se nám všem společně daří, vedle podpory a pomoci potřebným, oživovat v našem kraji téměř opomenutou tradici, která v dřívějších dobách byla úzce spjata s tímto ročním obdobím. Při letošním koledování jsme se setkávali převážně s kladným postojem a přístupem lidí, kteří projevují svou soudružnost a solidaritu. Našli se i tací, jež požádali o opakovanou návštěvu Tří Králů ve své domácnosti, nebo po zjištění skutečnosti, kým je tato sbírka pořádána, přehodnotili výši svého příspěvku. Z těchto projevů máme nesmírnou radost a těší nás, že i v dnešní nelehké době žije spousta lidí, kteří se dokážou podělit s ostatními, ač někteří se sami potýkají s tíživou životní situací.
Tři Králové dokázali rozjasnit tváře mnoha lidí, kteří je vlídně vítali ve svých domovech a často své upřímné potěšení dokázali dát najevo svou vstřícností. Skupinky koledníků čestně a hrdě zapózovaly před nejedním objektivem. Přestože počasí bylo při letošním koledování dosti mrazivé, koledníci se snažili zvěstování štěstí a zdraví předávat s úsměvem. Největší odměnou pro skupinky koledníků, které se jim mohlo u dveří jednotlivých domácností dostat, byl úsměv a projev radosti z jejich poselství.
Velký dík patří všem, kteří podpořili letošní Tříkrálovou sbírku nejen příspěvkem, ale i pouhou vlídností, všem koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas. Velmi si ceníme pomoci dětí z dětského domova v České Kamenici. A v neposlední řadě také všem dobrovolníkům a zaměstnancům Oblastní charity Česká Kamenice.
Vaše štědrost byla letos veliká. Celková vykoledovaná částka je 61 029,- Kč. Ve srovnání s minulým rokem, kdy jsme vykoledovali 44 575,- Kč jeto úspěch. Úspěch Váš i náš, radost z ochoty lidí pomáhat potřebným!

ToRo

Související galerie