Tříkrálová sbírka se blíží

Tříkrálová sbírka se blíží

Hned první týden příštího roku vyrazí již pojedenácté do ulic České Kamenice a některých přilehlých vesniček Tři králové, kteří zvěstují narození Ježíše Krista a příchod Nového roku.

Tato dlouholetá tradice nám tak umožní ještě alespoň na chvíli zapomenout na shon běžného všedního dne, kdy se k nám se soumrakem donesou tóny známé koledy: „My tři králové jdeme k Vám“. Dovolí nám se zaposlouchat, někteří se přidají a zazpívají si spolu s námi, nechají si zahřát srdíčka rozesmátými dětmi, které nám všem posvěcenou křídou popíší zárubně dveří K M B 2013 a tím přinesou požehnání v roce 2013.

Prosím tímto Vás všechny, abyste v ten první týden příštího roku ještě nechali svá srdíčka otevřená pro koledníky, kteří jistě zavítají i k Vám. A jako oni Vám tak i Vy jim zahřejte srdíčka úsměvem a vlídným slovem.

Pro děti, které se Tříkrálové sbírky zúčastní, je letos nově vyhlášená soutěž o nej (hezčí, originálnější, vtipnější) fotografii. Všechny fotografie na téma Tří králů budou umístěny na našem facebooku, kde bude probíhat veřejné hlasování o vítězi, který bude odměněn novým fotoaparátem.

Za OCH Česká Kamenice Martina Marková, koordinátor Tříkrálové sbírky