Vyhlášení výsledků Tříkrálové soutěže 2012

Vyhlášení výsledků Tříkrálové soutěže 2012

V pátek 30. března 2012 nastal očekávaný den všechny děti, které odevzdaly svá výtvarná a literární díla do Tříkrálové soutěže 2012, kterou jsme vyhlásili jako doprovodnou akci pro koledníky při letošním tříkrálovém koledování.

Soutěž byla vyhlášena v průběhu Tříkrálové sbírky 2012, kdy koledníci mohli do 31. ledna 2012 odevzdat svá díla a to v kategorii výtvarné, literární či kombinované. Na základě dětských výtvorů jsme ve finále rozdělili přijatá díla do kategorie výtvarné a literární.  Ve středu 14. března 2012 byla v Galerii města Česká Kamenice vernisáží zahájena Tříkrálová výstava, kde byla všechna dětská díla představena veřejnosti, která mohla do 28. března 2012 hlasovat pro „Cenu veřejnosti – Králíček“.

Všechny přijaté dětské výtvory byly originální a krásné, tudíž pro porotu složenou z českokamenického faráře děkana Karla Jordána Červeného, starosty Města Česká Kamenice Bc. Martina Hrušku a českokamenického výtvarného umělce Mgr. Jiřího Herzlíka, byl úkol vybrat z každé kategorie pouze tři díla, úkolem nelehkým. Vedle vyhlášení prvních tří míst v jednotlivých kategoriích bylo uděleno „Čestné uznání poroty“, „Čestné uznání Charity“ a „Cena veřejnosti KRÁLÍČEK“.

Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující:

literární kategorie:

                1. místo               František Štraub – ZŠ Kamenický Šenov

                2. místo               Háta Kordová – ZŠ Chřibská

                3. místo               Šárka Formánková – ZŠ Kamenický Šenov

výtvarná kategorie:

                1. místo               Kateřina Medřická, Valinka Elstnerová, Aneta Feltová – ZŠ Česká Kamenice

                2. místo               Anna Růžičková – ZŠ Kamenický Šenov

                3. místo               Bea Čonková, Kamila Poludová, Anička Nguyenová – ZŠ Česká Kamenice

„Čestné uznání poroty“              Eliška Havelková – ZŠ Česká Kamenice

„Čestné uznání Charity“             Vendula a Antonín Markovi – ZŠ Česká Kamenice

„Cena veřejnosti – KRÁLÍČEK“  Vojtěch Moudrý – ZŠ Česká Kamenice

Vyhlášení výsledků a předání jednotlivých cen bylo veřejné a zúčastnili se téměř všichni, kteří odevzdali svá díla do soutěže v doprovodu svých učitelů. Ceny předával českokamenický farář děkan Karel Jordán Červený, starosta Města Česká Kamenice Bc. Martin Hruška a ředitelka OCH Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková. Pro zúčastněné bylo připraveno drobné občerstvení a v Galerii města České Kamenice vládla velmi příjemná atmosféra.

Děkujeme všem dětem, které se účastnily letošního koledování a zapojily se do naší soutěže, dále všem již jmenovaným, kteří nás podpořili a celé akci dodali „punc“ významné události. Samozřejmě nelze opomenout velké díky pro vedoucí Galerie města Česká Kamenice Mgr. Miroslavu Karáskovou, jež nám pomáhala při organizování celé Tříkrálové výstavy.

Tomáš Rozvoral