Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba poskytováná v historické budově v České Kamenici nedaleko náměstí.

Uživateli jsou starší lidé ohrožení závislostí na alkoholu, trpící duševní nemocí, zdravotním postížením a s nízkým příjmem.

Cílem služby je zkvalitnění jejich života, motivace k neustálé práci na sobě a získání větší samostatnosti. Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími omezeními, děje se tak individuálně s přihlédnutím k možnostem každého uživatele. Zároveň však pracujeme s komunitními prvky, abychom  navodili v Domě rodinnou atmosféru vzájemného soužití.

  • práce se starými a nemocnými lidmi
  • práce s komunitními prvky
  • asistence při nejrůznějších činnostech
  • zprostředkování náplně volného času
  • porozumění a podpora při potížích a trápeních
  • šance najít si místo, které bude Domovem

Podrobný popis služby na naleznete zde.

 

Nácvikové pobyty v Holanech

V rámci transformace sociálních služeb probíhaly v létě 2011 nácvikové pobyty uživatelů na faře v Holanech s cílem oživit a budovat základní dovednosti potřebné pro zvládnutí běžného života, aby někteří z nich mohli v budoucnu odejít do samostatného bydlení.

Více se dočtete zde.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

6. února

Fotbálek

6. února

Bruslení

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde