Domov se zvláštním režimem

 

 

 

Pobytová sociální služba poskytováná v historické budově v České Kamenici nedaleko náměstí.

Uživateli jsou starší lidé ohrožení závislostí na alkoholu, trpící duševní nemocí, zdravotním postížením a s nízkým příjmem.

Cílem služby je zkvalitnění jejich života, motivace k neustálé práci na sobě a získání větší samostatnosti. Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími omezeními, děje se tak individuálně s přihlédnutím k možnostem každého uživatele. Zároveň však pracujeme s komunitními prvky, abychom  navodili v Domě rodinnou atmosféru vzájemného soužití.

  • práce se starými a nemocnými lidmi
  • práce s komunitními prvky
  • asistence při nejrůznějších činnostech
  • zprostředkování náplně volného času
  • porozumění a podpora při potížích a trápeních
  • šance najít si místo, které bude Domovem

Podrobný popis služby na naleznete zde.

 

Nácvikové pobyty v Holanech

V rámci transformace sociálních služeb probíhaly v létě 2011 nácvikové pobyty uživatelů na faře v Holanech s cílem oživit a budovat základní dovednosti potřebné pro zvládnutí běžného života, aby někteří z nich mohli v budoucnu odejít do samostatného bydlení.

Více se dočtete zde.