Čarodějné dovádění v OCH Česká Kamenice

Čarodějné dovádění v OCH Česká Kamenice

Neděle 29. dubna 2012 byla pro nás dnem nevšedním a to tím, že jsme v předstihu slavili čarodějnice. Tento termín byl volen zcela záměrně s ohledem na veřejnost, která mohla zavítat mezi nás a připojit se k našemu veselí. Dalo by se říci, že na tuto akce lze nahlížet jako na netradiční den otevřených dveří.

Celý předcházející týden byl pro většinu z nás plný příprav na vrcholný den, kdy se většina uživatelů i zaměstnanců převlékla do rozmanitých kostýmů, samozřejmě, že převládaly ty čarodějnické. Kdo mezi nás zavítal, tak se mohl potkat s řadou čarodějnic, čarodějů, ale také rodinu Adamsovou, čertem a Káčou, katem, Červenou Karkulkou, myslivcem a řadou dalších bytostí. Doprovodný program byl zajištěn CDM Česká Kamenice, kdy nám své vystoupení předvedly malé roztleskávačky a taneční skupina TK Incredible. Dále mezi nás přišla Sněhurka se svými trpaslíky z DOZP Oleška – Kamenice, kteří rovněž předvedli krásné vystoupení. Pro všechny zájemce, bez rozdílu věku, byly připraveny soutěže o drobné ceny, kdy výhercem byl každý, kdo se utkal v házení šipek, hodu na cíl, skákání v pytli či paměťové hře. Zájemci si také mohli zaskákat na trampolíně, jež byla nejzajímavější atrakcí, zejména pro dětské návštěvníky a tudíž plně vytížena. Nechybělo ani občerstvení v podobě rozmanitých druhů sladkého pečiva, kávy a chlazené šťávy, které pro naše návštěvníky nachystali naši uživatelé a zaměstnanci. V 15 hodin byla „upálena“ čarodějnice a kdo chtěl, tak si mohl opéci špekáčky. Celou tuto akci provázelo krásné počasí, jež podtrhovalo velmi příjemnou atmosféru.

Z této akce máme všichni nesmírnou radost. Děkujeme dětem z Dětského domova Země dětí, Sněhurce a trpaslíkům z DOZP Oleška – Kamenice, dětem z CDM Česká Kamenice a vůbec všem vám, kteří jste přišli mezi nás a my jsme s vámi mohli strávit opravdu příjemné nevšední odpoledne a těšíme se zase na brzkou shledanou při nějaké podobné příležitosti, či dni otevřených dveří.

Tomáš Rozvoral