Aktivizační výlet na Panskou skálu

Aktivizační výlet DZR a "Chráněnka" na Panskou skálu: šťastné tváře za okny busíku a bělouše věští příchod radosti a veselí na Prácheň. Karavana našich poutníků obléhá mrtvou vyvřelinu, šimrá ji ve
zkamenělých vlasech, klouže po jejím oblém temeni, povaluje se v lukách u podnoží, modlí se u Panny Marie ve stepi, směje se na slunce a širé obzory a modravým kouřmem tabáku nepřestává vysílat své radostné výzvy nekonečnému Vesmíru - neboť být na Panské skále znamená být na výsluní, mít právě život ve dlaních.

Jiří Sucharda