Děti nám přinesly jaro

Třetí týden v květnu nás navštívila paní učitelka Jitka Kalivodová se svojí třídou III.C z místní ZŠ. Děti pro nás zahrály  poučnou pohádku, zarecitovaly básničky a za doprovodu paní učitelky zazpívaly několik krásných písniček. Vysloužily si tak sladkou odměnu, kterou pro ně upekli naši klienti. Je to již druhé vystoupení, které nám děti přišly předvést a moc jim za to děkujeme. Potěšilo nás nejen krásné představení ale i jejich štěbetání, na které opět budeme dlouho vzpomínat.

Kamila Balejová