HAU KÓLA!

Na konci obce Růžová se nachází indiánská vesnička ROSEHILL, kde se nás ujal "pravý" a "nefalšovaný" indián v překladu jménem SOKOL a my mohli zakusit část dne, kterak se žilo indiánům. Pod taktovkou Sokola, bez 21. století, řízení časem  indiantime (čili bez hodinek), jsme si poseděli u kávy, limči, s profesionálním výkladem prošli vesničkou, kde jsme shlédli typický oděv, zbraně, dozvěděli se, jak se stavělo klasické obydlí, poslechli si ukázku typické indiánské písně i s hrou na bubny. A dokonce jednu píseň, seznamovací se naučili. A nejen tu. Kdo chtěl, kdo měl mysl otevřenou,mohl si z celé části dne, odnést i něco pro sebe (ne něco materiálního, ale něco, co není vidět, cítit, ale o to hodnotnějšího). Nutno podotknout, že život indiánů nebyl nikterak jednoduchý, nicméně obdivuhodný, úzce spjatý s přírodou. Těžko k pochopení pro spotřebního člověka naší generace. Klobouk dolů. A nejen před někdejšími indiány, klobouk dolů i nadšencům, kteří nám všem ukazují, nenásilnou formou, že i když nebyla elektřina, pro vodu se chodilo kilometry a co si člověk nevyrobil, neměl, žili šťastně, plnohodnotně a i když jsme dostali kafe do plastových kelímků a kouřili cigarety, na záchod si došli na tzv. toytoyky...i přesto všechno na nás dýchl čas minulosti a pro nás všechny to bylo velice příjemné. 

Martina Marková