Památka všech věrných zemřelých

Mše svatá v naší kapličce na Památku všech věrných zemřelých, kterou sloužil P. Josef Kujan. Procházka spojená s návštěvou hřbitova. Někteří méně mobilní jeli běloušem, někteří pěšmo či na vozíku okolo rybníka, někteří zdatnější zkratkou kolem pečovatelského domu. Položili jsme naše  vyrobené věnečky pod hlavní kříž i na náš charitní hrob a doprovodili jsme p. Josefa ke hrobu jeho bratra Antona, všude s modlitbou. Díky Drahušce, která přišla později jsme nalezli nové místo hrobu s bránou vytvořenou ze dvou rododendronů.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

6. února

Fotbálek

6. února

Bruslení

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde