Pouť ke sv. Zdislavě

Pouť do Jablonného v Podještědí se opravdu vydařila. Nalodili jsme se v 9:30 hodin se šesti poutníky z domu a s devíti z chráněného bydlení. Jako doprod se zúčastnili Jenda, Štěpánka, Vesna, Michal, Jan a Janička. Po rozkoukání se u stánků před bazilikou jsme měli možnost být při mši svaté, která byla slavena ke kulatému 20-ti letému výročí svatořečení sv. Zdislavy. Někteří uživatelé vydrželi celou mši svatou, někteří čekali před bazilikou jak jsme se domluvili, až na Janičku, která nám všem vyprosila požehnání od Mons. Dominika Duky. Dále jsme se přiblížili vozy k Lemberku a šli zkratkou k zámku. Zde jsme stihli vyhlídku z věže, tedy pět otrlých jedinců, podívali jsme se do pokoje sv. Zdislavy a prohlídka zámku s hodnou průvodkyní nemohla chybět. Prošli jsme se alejí, občerstvili se u studánky a došli zdárně na parkoviště. Ztrmácení a unavení jsme dojeli po páté hodině zpět do Kamenice.

Vesna Henkeová